"זהב שחוט" - תכשיט ישראלי 3 קטלוג
2 עבודות מתוך 4 שהוצגו בתערוכה.

"תכשיט ישראלי 5 - זהב שחוט" אוצרת: דגנית שטרן שוקן.