"תכשיט ישראלי 5 - רצפים וזהויות"  אוצרת: סיגל ברקאי.